Timișoara din SF-uri și PT-uri. În jur de 7 milioane de euro în bugetul local, pentru documentații

SF

foto: Arhivă

Studiile, proiectele tehnice și expertizele adună aproape 34 de milioane de lei în propunerea de buget pe 2023. Cea mai scumpă este documentația pentru trenul de mare viteză spre Reșița. Sunt bani și pentru SF-unui velodrom, dar și pentru deja celebrul ceas floral, dar numai documentație.

Administrația Fritz a întocmit a treia propunere de buget de când se află la conduceerea orașului. Proiectul cuprinde diverse documentații, care, însumate, se apropie de șapte milioane de euro. Câte vor ajunge să fie și realizate? Probabil nu foarte multe, pentru că, în nota cu care ne-a obișnuit, de mai mulți ani, primăria, unele nu vor fi făcut niciodată.

Destule dintre ele sunt la limita în care legea îți permite să faci încredințare directă. De asemenea, unele nu sunt finanțate de la bugetul local, ci de la cel de la stat, al unităților subordonate sau chiar din fonduri europene.

Sunt planuri pentru parcări prin cartiere, în zona Dacia, în Piața Verde, în Calea Lipovei sau pe str. Mareșal Averescu. Totul, la faza de SF, bineînțeles. Timpark vrea să reorganizeze și parcările și spațiul public din Piața 700. Adăpostul pentru animale din Freidorf, care urma să fie făcut la cheie într-un an, cu începere din 2021, a ajuns în faza de SF + PT, semn că nu-i așa simplu cum pare de la nivel declarativ.

La capitolul „Transporturi” sunt cele mai costistoare propuneri. Mai jos vedeți o parte din propunerile care sunt supuse la vot joi după-amiază. Bugetul poate fi consultat AICI. Vă reamintim, acesta a fost făcut public în urmă cu două zile, nefiind supus unei dezbateri publice.

Autorităţi executive şi acţiuni externe

 • DALI + PT reparații capitale la ansamblul Primăria Veche –300.000 lei (a mai fost)
 • Documentație pentru avizare și autorizare siguranță la incendii la imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 – 60.000 lei
 • SF + DALI + PT + CS Reparații capitale, mansardare si extindere cladire PMT, C.D. Loga nr.1 – 50.000 lei
 • DALI + ET + AE + DTAC + P.T. „Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.1” – 36.750 lei
 • Proiectare sigla DFMT (DFMT) – 18.450 lei
 • Documentație pentru avizare și autorizare ISU a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 – 5.100 lei
 • DALI + PT + AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 – 3.700 lei

Ordine publică şi siguranţa naţională

 • SF + PT (inclusiv avize) pentru „Monitorizare video Canal Bega și zone limitrofe” – 60.000 lei (a mai fost)
 • DALI +PT (inclusiv taxe) pentru creșterea eficienței energetice la imobil sediul DGPLT – 50.000 lei

Protecția mediului

 • SF + PT Înființare a 3 Centre de colectare prin aport voluntar în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I1 A – 200.000 lei
 • SF + PT Înființare Centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I1 C – 150.000 lei
 • SF + PT Adăpost public pentru animale zona Freidorf – 72.040 lei
 • Servicii de elaborare și realizare de studii privind elaborarea Planului Integrat de Calitate a Aerului – 69.020 lei
 • Consultanță tehnică în vederea întocmirii documentației de licitație pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală – 56.000 lei
 • Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara pentru indicatorul de Poluare PM10 – 50.000 lei

Învățământ

 • Campus profesional integrat regional (învățământ dual) proiectare faza PUZ + SF + PT + AT – 500.000 lei
 • Școala Gimnazială 1 – Școala verde inteligentă – servicii proiectare DALI + PT + AT- 410.000 lei
 • Documentații tehnico-economice Școala gimnazială nr. 30 – 297.500 lei
 • Studii, documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, onstruire creșă medie, strada Învățătorului nr.2 – 250.000 lei
 • Expertiză DALI + PT Colegiul Ana Aslan – 227.320 lei
 • DALI + PT extindere Școala gimnazială 7 – 175.190 lei
 • Campus verde inteligent CNB, DALI + PT + AT – 150.000 lei
 • DALI + SF + PT extindere corp Colegiul FS Nitti – 108.000 lei
 • Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona Timișoara – 80.000 lei

Sănătate

 • SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ – 258.250 lei
 • Studii tehnice și proiectare heliport în terasă, la Spitalul de Copii Louis Țurcanu – 150.000 lei
 • Expertiză + audit energetic + DALI + PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie – 70.000 lei
 • PT reamenajare secții ATI în Corp C5, fără intervenții la nivel structural, Spitalul „V. Babeș” – 50.000 lei

Cultură, recreere şi religie

 • DALI + PT Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity – 1,67 milioane de lei
 • Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi – 1,54 milioane de lei
 • DALI + PT Reabilitare imobil Cinematograful Timiș – 120.420 lei
 • PUZ, DALI, DTAC, PT, DDE reabilitare și extindere clădire Cinematograf Arta și grădina de vară (Teatrul Maghiar) – 100.000 lei
 • PUZ Baza sportivă tip 1 și zonă de agrement Calea Buziașului – 100.000 lei
 • DALI + PT reabilitare galeriei de artă Calea Aradului – 99.900 lei
 • ET + DALI + PT – Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude – 97.620 lei
 • ET + DALI refuncționalizare teren de sport, reabilitare și extindere clădire existentă, str. Pictor Aman nr.1 – 89.910 lei
 • ET + DALI+ DTAC + PT +DE reparații instalații și schimbare destinație clîdirea C2 si C4 în spații pentru teatru (str Cuvin nr.2) (Teatrul German) – 70.000 lei
 • SF Velodrom Calea Lipovei – 50.000 lei
 • SF + PT Amenajarea Pădurii-Verzi ca pădure – parc – 50.000 lei
 • DALI + PT Amenajare Scuar Ceas Floral – 50.000 lei
 • SF + PT Parc urban – Ciarda Roșie – 50.000 lei
 • DALI + PT + CS + DE + DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piața Crucii – 39.030 lei
 • DALI + PT + CS + DE + DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Parcului Copiilor – 24.830 lei

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

 • Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 – 1,62 milioane de lei
 • PUG – 614.200 lei
 • DALI + PT + AT regenerare urbană zona Mocioni – 500.000 lei
 • Studii și documentații necesare participarii la programele de dezvoltare si protocoalele initiate în vederea accesării de fonduri nerambursabile necesare dezvoltării orașului și a zonei sale funcționale pe perioada de programare 2021-2027 – 400.000 lei
 • DALI Reorganizare parcări și spațiu public Proclamația de la Timișoara – 327.300 lei
 • Servicii de proiectare a lucrărilor de intervenții ( ET + AE + DALI +PT) pentru creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale finanțate prin Programul Regional Vest 2021-2027 – 300.000 lei
 • Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027 – 297.370 lei
 • Studii și documentații tehnice necesare accesării fondurilor nerambursabile aferente perioada programare 2021-2027 în vederea eficientizării energetice a clădirilor publice din patrimoniul Municipiului Timișoara – 250.000 lei
 • Parcare multinivel Gara de Nord (SF) – TimPark – 239.580 lei
 • Achiziția expertizelor și serviciilor de proiectare de specialitate pentru fazele DTAC, PT, DDE, AT pentru întocmirea proiectelor de reparații și întreținere la infrastructura de parcări – TimPark – 200.000 lei
 • Studii si proiecte pentru dezvoltare de capacitati de productie de energie regenerabila – 150.000 lei
 • Reorganizare parcări și spațiu public Piața 700 (DALI + PT+ DDE + AT) – TimPark – 150.000 lei
 • Studiu – Ghid tehnic de amenajare domeniu public si catalog de mobilier urban – 120.000 lei
 • Parcare multinivel Cetate ( faza SF + PT+ DDE + DTAC + DTOE ) – TimPark – 100.000 lei
 • Elaborare SF + PT (faza SF, PTH, PAC) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție „Semnalizare trasee tematice urbane în Timișoara” – 100.000 lei
 • Concept de dezvoltare și P.U.Z. Zona Stadion – 100.000 lei
 • Actualizare SF ”Parcare supraterană cu acces de pe strada Timiș și str. Ulmului- TimPark – 98.030 lei
 • Reorganizare parcări și spațiu public Piața Verde (DALI + PT+ DDE + AT) – TimPark – 85.000 lei
 • Parcare multinivel strada Mareșal Alexandru Averescu (SF) – TimPark – 83.000 lei
 • PUZ Zona Oituz-Popa Șapcă și concept amenajare domeniu public – 82.820 lei
 • Parcare multinivel zona Lipovei (SF) – TimPark – 76.000 lei
 • SF +PT Reabilitare spații cu altă destinație -Timișoara – 71.400 lei

Combustibili și energie

 • Asistență pentru încălzirea durabilă și eficiența energetică pentru orașul Timișoara – 406.100 lei
 • SF + cerere de finantare pentru proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare, etapa III – 400.000 lei
 • Întocmire strategie de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara – 326.000 lei
 • Alte studii și proiecte termoficare – 200.000 lei
 • Actualizare SF instalare turbină sau motoare de înaltă eficiență pentru producție de energie termică în sistem de cogenerare – 50.000 lei
 • Consultanță întocmire Program de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) – 30.010 lei
 • SF reabilitare puncte termice și rețea termică secundară aferentă – 20.000 lei

Transporturi

 • Servicii de realizare a Studiului de prefezabilitate, a Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – frontieră” – 3,19 milioane de lei
 • Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara – 2,6 milioane de lei
 • Consultanță concurs soluții/ servicii proiectare (DALI + PT + AT, studii conexe) pentru Amenajare și modernizare Piața Operei și străzi zona Cetate – 1,54 milioane de lei
 • Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregatirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice – 1,38 milioane de lei
 • SF Radiala Vest – 1,35 milioane de lei
 • DALI + PT + AT Coridor de mobilitate „Magistrala verde” în Timișoara – Bd. 16 Decembrie 1989- Calea Șagului – 986.990 lei
 • SF + PT stații de încărcare autobuze electrice – 526.000 lei
 • DALI + PT + AT zona Dacia – 500.000 lei
 • SF Inel IV – 443.160 lei
 • SF + PT zona Ovidiu Balea – 425.780 lei
 • SF + PT amenajare zona Torac – 404.600 lei
 • SF Inel IV Calea Buziașului – mal stâng Bega – 348.580 lei
 • DALI + PT + AT modernizare stații de tramvai – 250.000 lei
 • SF extindere bd. Sudului – 220.000 lei
 • SF parcare Louis Țurcanu – 159.940 lei
 • SF piste de biciclete pe sub Podul Dacilor și Podul Andrei Șaguna – 97.580 lei
 • SF amenajare Kuncz – 89.610 lei
 • SF + PT amenajare Blașcovici – 87.470 lei
 • SF + PT amenajare legătură Constructorilor – II de la Brad – 83.300 lei
 • DALI + PT Apicultorilor – Cehov – 80.020 lei
 • DALI amenajare str. Crizantemelor – 79.730 lei
 • DALI amenajare Calea Urseni – 70.000 lei
 • SF Pasarela Îndrăgostiților – 67.830 lei
 • SF Inel IV Sever Bocu – Armoniei – 67.830 lei
 • SF + PT amenajare zona Emanuel de Martonne – 64.260 lei
 • DALI + PT reabilitare Podul Tinereții – 54.360 lei
 • SF + PT bandă rapidă transport public Centru – Spitalul Județean – 50.000 lei
 • actualizare PT parcare bd. Take Ionescu – 50.000 lei
 • DALI + PT + AT Modernizare spațiu public zona Calea Șagului – bd. Rebreanu – str. Hebe – str. Ana Ipătescu – str. Victor Hugo – 50.000 lei
 • SF + PT modernizare străzi piatră cubică – 25.530 lei

About Post Author