Peste 36.000 de euro, pentru proiectul care transformă Pădurea Verde în pădure-parc

pădure-parc

foto: Arhivă

Primăria Timișoara caută proiectant pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, necesare pentru amenajarea Pădurii Verzi ca pădure-parc. Documentația trebuie finalizată într-un termen total de 245 de zile, însă totul este pe etape.

PMT a scos la licitație contracul pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic, pentru amenajarea Pădurii Verzi ca pădure – parc. Vor fi alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum doi metri, și piste pentru bicicliști, bănci, iluminat, puncte de informare, toalete ecologice, construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maxim 15 mp (chioșc, adăpost, platformă de relaxare). Traficul va fi nemotorizat, cu trasee velo și pietonale.

Contractul se va derula în mai multe etape

  • Etapa 1 – Studii: geotehnic, topografic, întocmire documentații și obținere avize conform Certificatului de urbanism (45 de zile de la ordinul de începere)
  • Etapa 2 – Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) și elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și obținerea Autorizației de Construire (120 de zile)
  • Etapa 3 – Elaborare Proiect Tehnic (PT- 80 de zile)
  • Etapa 4 – Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării contractului de execuție a lucrărilor

Suma maximă oferită este de 150.000 lei, fără TVA, ofertelee fiind așteptate până în 31 martie, la ora 23,30.

Vor fi făcute „intervenții minimale”

În septembrie 2020, guvernul a transmis „cu titlu gratuit suprafața de 519,8412 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Timișoara”.

Pădurea a fost preluată efectiv, pe bază de protocol, în octombrie același an, administrația locală fiind obligată să facă, în doi ani, un studiu de fundamentare pentru transformarea în pădure-parc. Documentația a fost avizată la limită, în septembrie 2022, de Ministerul Mediului.

„Vom avea intervenții minimale și nu vrem să afectăm fondul forestier. Traseele vor avea la bază aleile forestiere existente și vor fi marcate corespunzător pentru ca bicicliștii și pietonii să le poată utiliza. Structurile și platformele vor fi din lemn sau metal, realizate din prefabricate și montate la fața locului, pentru un impact cât mai mic asupra mediului”, transmitea, în toamna trecută, primarul Dominic Fritz.

Primăria Timișoara are la dispoziție cinci ani să facă efectiv lucrările.

About Post Author