Mădălin Bunoiu, noul șef al ARACIS, agenția care evaluează calitatea învățământului superior

mădălin bunoiu

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ARACIS, are o nouă conducere. Președintele acesteia a fost ales, prin vot, Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vest din Timișoara.

Președintele și membrii Biroului Executiv ai ARACIS sunt:

  • conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu – președinte (Universitatea de Vest din Timișoara)
  • prof. univ. dr. ing. Valentin Năvrăpescu – vicepreședinte (Universitatea Politehnica București)
  • prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru – secretar general (Universitatea din Craiova)
  • prof. univ. dr. ing. Simona Lache – director al Departamentului de Acreditare (Universitatea „Transilvania” din Brașov)
  • prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin – director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași)

Mădălin Bunoiu este, din 2015, membru în Consiliul ARACIS. Din 2017 era director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității.

Bunoiu este licențiat în fizică la UVT și are un doctorat în fizică și știința materialelor la UVT și la Institutul Național Politehnic din Grenoble. A fost, șapte ani, secretar științific al Facultății de Fizică din UVT, iar din 2012 este prorector al UVT, responsabil ce strategia academică și relația cu studenții, coordonând activitatea de asigurare a calității a instituției.