Culiță Chiș va fi iar director general. Primăria îi înființează un post, obligată de instanță

Culiță Chiș

foto: Arhivă

Primăria Timișoara modifică iar organigrama, pentru a se supune unei decizii a instanței, prin care este obligată să-l reangajeze pe post pe Culiță Chiș. Pentru că acesta nu există, va fi înființată o nouă direcție generală.

Primăria Timișoara pune în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport şi Transport Feroviar. E obligată să facă acest lucru pentru a putea pune în aplicare două hotărâri judecătorești definitive.

„În momentul de față, organigrama aprobată prin HCLMT nr. 90/2022 nu mai cuprinde structurile Direcția Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități și Biroul Autorizare Activități Comerciale. În consecință, nu mai există nici funcția de director general la Direcția Drumuri, Poduri, Parcaje si Rețele de Utilități, nici funcția de șef birou la Biroul Autorizare Activități Comerciale. De asemenea, nu există nici alte funcții publice vacante echivalente în cadrul aparatului de specialitate al Primarului ale căror condiții de studii și de vechime să fie îndeplinite de către reclamanți, potrivit fișelor de post aprobate”, a transmis PMT.

Noua direcție generală va prelua posturi, structuri şi atribuţii ale unor compartimente din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. Cele două proiecte de hotărâri pot fi consultate AICI. Propuneri pot fi trimise în termen de 10 zile de la publicarea proiectelor AICI.

Decizia e de aproape un an

În iunie 2022, Tribunalul Timiș a anulat „Dispoziţia nr. 900/16.07.2021 emisă de Primarul mun. Timişoara privind eliberarea reclamantului Chiş Culiţă din funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Obligă pârâtul Primarul mun. Timişoara la reintegrarea reclamantului Chiş Culiţă în funcţia de Director General al Direcţiei Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul aparatului propriu”.

La fel, în cazul lui Ilie Cosmin Petrovici, care trebuia reintegrat „în funcţia de șef birou la Biroul Autorizare Activităţi Comerciale”.

Primăria a cerut însă lămuriri de la instanță, precizând că trebuie identificate „funcțiile pe care urmează să fie reîncadrați reclamanții Chiș Culiță și Petrovici Ilie Cosmin”, având în vedere că prin HCL 90/ 2022 s-a adoptat o nouă organigramă care nu cuprinde structurile pe care le-au condus anterior cei doi.

Instanța a clarificat nelămuririle

În martie 2023, instanța a transmis către PMT un punct de vedere potrivit căruia „obligă pârâtul Primarul mun. Timișoara la reintegrarea reclamantului Chiş Culiţă în funcţia de Director General al Direcţiei Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul aparatului propriu, dacă aceasta mai există în statul de funcţii al autorităţii pârâte sau, în cazul în care funcţia publică deţinută anterior nu mai există, într-o funcţie publică echivalentă”. La fel, și în cazul lui Petrovici.

Chiș este, în prezent, șef serviciu la Serviciul Transport Feroviar, iar Petrovici este directorul Casei de Cultură din Lugoj.

About Post Author