Chestionar online despre cum vreți să ajungă Timișoara oraș verde

oraș verde

Primăria Timișoara mai face un chestionar. De această dată, vrea să știe ce credeți despre ce trebuie făcut pentru a avea „un oraș verde”. Durează cam 10 minute să răspundeți la întrebări.

„Primăria Municipiului Timișoara are în lucru Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde, elaborat cu sprijinul BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare). Scopul planului este de a elabora măsuri de politici publice și investiții durabile în infrastructură pentru a deveni un «oraș verde»”, transmite municipalitatea. Primul pas, în nota deja obișnuită, este un chestionar online. Acesta are scopul de „a prioritiza principalele provocări de mediu care afectează orașul și zona metropolitană (…) și de a formula o viziune de dezvoltare sustenabilă, în colaborare cu locuitorii orașului”.

Dacă vreți să vă spuneți părerea, trebuie să accesați acest link, până la data de 30 ianuarie. Întrebările la care sunteți rugați să răspundeți vizează cele șapte sectoare analizate (energie, clădiri, transport, industrie, apă și apă uzată, deșeuri și utilizarea terenurilor). Durata de completare a chestionarului este de aproximativ 10 minute.

Ultimul chestionar care a vizat consultarea publicului a avut ca tema Magistrala Verde – Calea Șagului. Cei care au răspuns, din care doar jumătate locuiesc efectiv în zonă, au spus că este nevoie de „modernizarea infrastructurii rutiere, mărirea spațiilor verzi în aliniament și crearea de piețe și piațete”.

About Post Author