100.000 de euro de la bugetul local, pentru Sinagoga din Cetate

sinagoga

La final de septembrie, Primăria Timișoara alocă aproape 150.000 de euro pentru două clădiri-simbol ale orașului. Cei mai mulți bani merg către Sinagoga din Cetate, iar restul, către Biserica Millenium. De punerea în practică a proiectului se ocupă Sanda Greblă.

Consilierii locali au pe ordinea de zi a plenului de joi, 26 septembrie, „acordarea către unităţile de cult recunoscute din Romania, a unui sprijin financiar pe anul 2019 de la bugetul local (…) în sumă totală de 710.550 lei”. Banii vor fi repartizați către cultul mozaic: 475.000 lei,respectiv cultul romano-catolic: 235.550 lei. „Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură (UIPIC) și Direcția Economică”, scrie în proiect.

Sanda Greblă, șefa UIPIC, semnează anexa proiectului, în care este explicată destinația banilor. Astfel, suma care va fi alocată cultului mozaic va merge către „reabilitarea Sinagogii din Cetate, care reprezintă un monument istoric național. În Manualul de licitație – candidatura Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bidbook TM 2021), la capitolul «Intervenții de infrastructură culturală», Centrul Cultural Sinagoga este unul dintre principalele obiective asumate în calitate de oraș – Capitală Europeană a Culturii”. Restul banilor vor merge către „lucrări de refacere a sistemului centralizat de încălzire la Biserica Millenium, imobil care se află în patrimoniul nostru și reprezintă un simbol emblematic (!! – n.r.) al acestui oraș”.

Lucrările de restaurare la Sinagoga din Cetate au fost anunțate în primăvare lui 2018, într-o postare pe Facebook, de preşedintele Comunităţii Evreieşti din Timişoara, Luciana Friedmann. Sinagoga din Cetate fost construită între anii 1862 și 1865, la inițiativa rabinului Mauriciu Hirschfeld, după planurile arhitectului vienez Ignaz Schumann. Sinagoga are o capacitate de 3.000 de locuri, iar pe fațada clădirii sunt cărămizi aparente și plăci ceramice.

About Post Author