Zeci de milioane de euro bani europeni, pentru IMM-urile din vestul României

170.000 euro

A fost lansat apelul 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2, destinată IMM-urilor. Regiunea Vest are la dispoziție o sumă importantă, pe care o pot accesa micii întreprinzători.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a lansat Apelul 2 de proiecte (POR/694/2/2) aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Practic, IMM-urile pot accede la noi finanțări nerambursabile, iar pentru Regiunea Vest sunt de luat de micii întreprinzători 36,6 milioane euro. Soliciările se depun exclusiv prin aplicația MySMIS, în perioada 24 decembrie 2019 – 24 martie 2020. Banii se dau pentru construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online; implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Proiectele trebuie implementate în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii. Finanțările nerambursabile pot fi cuprinse între 200.000 și un milion de euro. În cadrul primului apel de proiecte pentru PI 2.2 – IMM, în Regiunea Vest au fost contractate 51 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,62 milioane euro. Cei interesați găsesc aici ghidul solicitantului.