Tot mai smart. Specializări noi la Universitatea Politehnica

admitere

Universitatea Politehnica Timișoara aduce noi specializări, atât la nivel de licență, cât și la nivel de master, adaptându-se astfel tendințelor și cerințelor de pe piață.

La nivel de licență, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, în cadrul domeniului de studii Calculatoare și Tehnologia Informației, apare specializarea Tehnologia Informației, pe lângă cea de Calculatoare, care exista deja. Specializarea e tot mai cerută pe piața muncii. Spre deosebire de specializarea Calculatoare, aici se urmărește în special administrarea sistemelor informatice. Cele două specializări sunt oarecum înrudite, anul I este comun pentru ambele, după care cele două direcții de studiu se despart.

La Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică apar două specializări noi. Prima, Inginerie Electrică și Calculatoare, conectează domeniul informatic și aplicațiile industriale și rezidențiale, asigurând accesul la tehnologiile secolului XXI: roboți, automobil electric/autonom, energii regenerabile, industria digitală 4.0, clădiri smart, orașe smart, IoT-Internet of Things și IIoT-Industrial Internet of Things. Cea de-a doua specializare este Energetică și Tehnologii Informaționale. Ea va pregăti studenții pentru găsirea unor soluții inovative de tip „energie inteligentă”.

Masterate noi

Specializările noi din cadrul ciclului de master țin cont tot de noile cerințe de pe piața muncii. Programul în limba engleză Sisteme Electronice Automotive – Automotive Electronic Systems (AES) este cel mai nou program masteral al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Potențialii beneficiari ai programului de master AES sunt absolvenți ai ciclului de licență, angajați în companii ce își desfășoară activitatea în domeniul automotive sau își doresc un loc de muncă într-una dintre acestea.

La Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică, noul program de master Sisteme Inteligente în Ingineria Electrică (SIIE) se integrează tendinței actuale de compatibilizare a ofertei educative cu solicitările de pe piața muncii din Timişoara. El asigură extinderea cunoştintelor obținute în cadrul ciclului de licență, de la nivelul conceptelor clasice către zonele moderne de tip clădiri inteligente, automobil electric, calitatea energiei electrice EMC, sisteme tip loT, energii regenerabile, sisteme de monitorizare şi testare.

Mai multe detalii despre toate programele de studii, la nivel de licență și de master, se găsesc pe site-ul UPT, la secțiunea dedicată admiterii.

About Post Author