Direcția pentru Cultură și Primăria Timișoara vor inventaria clădirile din Situl urban Fabric (I)

fabric

Primul pas spre realizarea unui regulament pentru zona istorică Fabric ar putea fi făcut în prima ședință de CL din 2022. Direcția pentru Cultură și PMT vor semna un protocol de colaborare pentru „obligația privind folosința monumentului istoric”. Este vorba despre un document prin care proprietarii de astfel de imobile vor fi înștiințați despre ce au voie să facă și ce nu.

Protocolul de colaborare pentru obligația privind folosința monumentului istoric care va fi încheiat între PMT și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș este o premieră. Acest document este obligatoriu, potrivit Legii 422 / 2001, pentru fiecare clădire monument, situată în ansamblu sau sit protejat. În realitate, mai ales în cazul unui oraș precum Timișoara, unde există un număr foarte mare de astfel de imobile, nicio autoritate nu s-a preocupat să facă și practic așa ceva.

„Prezentul protocol are ca obiect colaborarea dintre cele două părți în vederea desfășurării activităților de cercetare/inventariere, în scopul elaborării documentului obligatoriu, Obligația privind folosința monumentului istoric, conform Legii nr. 422/2001, pentru fiecare clădire monument, situată în ansamblu sau sit protejat, de pe raza Municipiului Timișoara. Prioritate vor avea imobilele din Situl urban Fabric (I), poz. 61, Cod TM-II-s-B-06096, în Lista Monumentelor Istorice. Se va putea continua până la acoperirea tuturor imobilelor cuprinse în zone istorice protejate”, scrie în referatul proiectului de HCL care a fost publicat pe site-ul PMT.

Clădirile vizate sunt ale PMT

Situl urban Fabric (I), poz. 61 din Lista Monumentelor Istorice include zona str. Timocului – str. Dacilor (ambele fronturi) – str. Ștefan cel Mare (ambele fronturi) – str. Școlii – str. Comănești – Piața Mitropolit Al. Sterca Suluțiu – Piața Aurel Vlaicu – str. Constantin Titel Petrescu – str. C. Negruzzi – str. Petre Ispirescu. O bună parte din imobilele de pe aceste străzi sunt în proprietatea Primăriei Timișoara. Pentru reabilitarea clădirilor de pe Ștefan cel Mare, numerele 30, 32 și 34, PMT caută, de altfel, în această perioadă, proiectant.

Potrivit legii, obligaţia privind folosinţă monumentului istoric este „un document obligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a unui monument istoric. Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric face parte integrantă din cartea tehnica a construcţiei. În situaţia în care aceasta nu există, Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric ține locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii”.

Ce face Direcția pentru Cultură

După ce protocolul va trece de votul consilierilor locali, specialișii DJC vor efectua cercetarea, la faţa locului, a imobilelor, vor gestiona și vor asigura realizarea bazei de date cu documentele rezultate și, ulterior, vor înmâna proprietarului, sub semnătura, Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric.

„Pentru monumentele istorice din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric va fi înmânată instituţiilor publice titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile respective”, scrie în același document. Tot cei de la DJC vor verifica periodic, cel puţin o dată pe an şi în mod obligatoriu la fiecare sesizare, modul în care sunt respectate prevederile Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric.

Direcția Județeană de Cultură va primi bani pentru aceste activități de la Ordinul Arhitecților, prin Timbrul de Arhitectură. Practic, acest protocol deschide calea spre întocmirea unui regulament pentru cartierul Fabric, pe modelul celui existent deja pentru Cetate.