Traseul Revoluției caută proiectant și concept curatorial. PMT oferă peste 160.000 de euro

traseul revoluției

foto: CONSTANTIN DUMA

Concept curatorial, dar și DALI + proiect tehnic pentru Traseul Revoluției. Primăria Timișoara a lansat a doua licitație, pentru servicii extinse și un preț de trei ori mai mare decât la procedura anterioară. Traseul Revoluției este inclus în PNRR, cu 4,5 milioane de euro, dar PMT trebuie să asigure documentația.

În luna decembrie, Primăria Timișoara scotea la licitație „servicii de proiectare (faza DALI)”plus „ conceptul curatorial și memorial pentru definirea Traseului Revoluției din 1989”. Valoarea contractului de proiectare nu putea depăși 232.135 lei, cu TVA inclus, la un termen de execuție de patru luni. În februarie, când a expirat perioada de depunere a ofertelor, s-a constatat că nu e nimeni interesat, așa că licitația a fost anulată.

Procedura a fost reluată acum, însă pentru o documentație extinsă, care include „servicii de proiectare (faza DALI+PT+AT) dezvoltate în baza serviciilor de elaborare studii și concepte curatoriale/expoziționale și care stau la baza serviciilor IT în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului «Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 în Timişoara»”.

Ce se vrea

Potrivit anunțului din SEAP, serviciile care trebuie prestate sunt următoarele:

  • Elaborarea conceptului curatorial / memorial, cu identificarea elementelor principale de conținut și ierarhie tematică și comunicațională în contextul intervenției în spațiul public pentru definirea traseului Revoluției din 1989 în Timișoaraa
  • Elaborarea expertizelor tehnice, dacă se impun
  • Elaborarea studiilor de teren
  • Documentația de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism
  • Documentația de Avizare a Lucrărilor de Interventie
  • Proiectul tehnic de execuție (PT) și a Detaliilor de execuție (DDE) și DTOE/POE
  • Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor și de recepție la terminarea lucrării

Trebuie creat, de asemenea, conținut media audio-video și analog, bazat pe conceptul curatorial/memorial. Va trebui dezvoltată și o aplicație mobilă compatibilă cu Android și IOS. „Aplicația mobilă va avea funcțiuni tip Augmented Reality (AR) și conținut media aferent care să permită suprapuneri de material media original din perioada revoluției cu spațiul fizic de astăzi în real time, bazat pe geo locație și marker fizic, după caz”, se precizează în aceeași documentație.

Trebuie făcută și o pagină web, iar prestatorul „va avea obligația să participe și să asigure fără niciun cost asistența tehnică de specialitate pentru a asigura funcționalitatea ecranelor multimedia care se vor monta”. ulterior.

Șase luni de lucru

Suma maximă oferită este de 793.000 lei, cu TVA. Ofertele trebuie depuse până în 16 iunie, iar termenul contractual va fi de șase luni.

Traseul Revoluției din 1989 este nominalizat în Programul Național de Redresare și Reziliență, cu suma de 4,5 milioane de euro. Amenajarea va presupune și „reconfigurarea profilului stradal, refacere pavaje, trecere în subteran a infrastructurii de rețele, iluminat public”. Traseul Revoluției include Piața Maria, Podul Traian, Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Prefectura, Podul Decebal, Parcul Poporului și Cimitirul Eroilor. Proiectul prevede modernizarea pavajelor pentru „a accesibiliza spațiul pentru toate categoriile de utilizatori pietonali”, prin iluminat public diferențiat, marcaj tactic, signaletică sonoră și borduri la nivel cu carosabilul. Pentru Piața Maria și zona Consiliului Județean Timiș vor fi realizate studii de iluminat public complete și vor fi propuse soluții de iluminat ambiental.

Inițial, primăria voia să scoată la concurs licitația de execuție la pachet cu cea pentru proiectul tehnic. După eșecul procedurii pentru DALI s-a decis însă altfel.

About Post Author