Program redus la Primăria Timișoara, până în 4 ianuarie. Ce servicii lucrează cu publicul

direcția de urbanism

Program redus la Primăria Timișoara. Funcționarii nu mai lucrează cu publicul în perioada 21 decembrie – 4 ianuarie. În acest interval se fac activități specifice finalului de an, precum arhivare sau rapoarte.

Angajații de la Camera 12 a Primăriei Timișoarei, dar și de la celelalte departamente care lucrează cu publicul nu mai preiau solicitări de la timișoreni până în 4 ianuarie. Iată cum se va lucra:

Direcția de Urbanism își întrerupe programul cu publicul din 21 decembrie până în 11 ianuarie 2021. Este suspendată și preluarea cererilor transmise online pentru eliberarea certificatelor de urbanism în regim de urgență.

Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare își suspendă programul cu publicul până în 4 ianuarie, cu excepția casieriei din Bd. 3 August 1919 nr. 17. Orarul pentru concesionarea locurilor de veci și încasarea taxelor de înhumare este următorul: 21-24 decembrie, orele 8.30-12, 28-30 decembrie, orele 8.30-12, 31 decembrie, orele 8-9, 4-8 ianuarie 2021, orele 8.30-12. Pentru programarea curățării coșurilor de fum se va face solicitare telefonică la numărul 0256-433211, între orele 8.30 și 16.

Direcția de Evidență a Populației

În perioada 21 decembrie 2020 – 2 ianuarie 2021, la Compartimentul Preluare-Eliberare Acte de Identitate și Biroul Verificări Furnizări Date se lucrează după cum urmează:

21, 23 decembrie – orele 8.30-13 și 14-16
22 decembrie – orele 8.30-13 și 14-18
24 decembrie – orele 8.30-14
28 și 30 decembrie – orele 8.30-13 și 14-16
29 decembrie – orele 8.30-13 și 14-18
31 decembrie – orele 8.30-14

La Compartimentul Înregistrări Acte Stare Civilă și Biroul Proceduri Speciale de Stare Civilă se va lucra, în perioada 21 decembrie 2020 – 2 ianuarie 2021, astfel:

Înregistrări nașteri
21, 23, 28, 30 decembrie – orele 8.30-16
22 și 29 decembrie – orele 8.30-18
24, 31 decembrie – orele 8.30-14

Înregistrări decese
21, 23, 28, 30 decembrie – orele 8.30-16.30
22 și 29 decembrie – orele 8.30-18.30
24 și 31 decembrie – orele 8.30-14
26 decembrie – orele 10-12
2 ianuarie – orele 10-12

Eliberări certificate de stare civilă la cerere
21 decembrie – orele 8.30-16.30
22 decembrie – orele 8.30-18

Transcrieri certificate de naștere/ căsătorie/ deces emise de autoritățile din străinătate; înregistrări nașteri tardive; schimbări de nume, rectificări, mențiuni din străinătate
21 decembrie – orele 8.30-16
22 decembrie – orele 8.30-18

Impozitele locale se pot plăti din 11 ianuarie.

Direcția Fiscală încasează impozitele locale începând din 11 ianuarie. În această perioadă, Biroul Consiliere Cetățeni și Registratură va prelua și va înregistra declarațiile contribuabililor persoane fizice/ juridice privitoare la clădiri și terenuri.

„Biroul Evidență Contribuabili și Încasări Bugetare va încasa obligațiile constând în amenzi și alte taxe, cum sunt taxa judiciară de timbru, taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice, taxa pentru eliberarea cărții de identitate, taxa pentru eliberarea atestatului de producător, taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională și alte asemenea taxe”, transmite Direcția Fiscală.

Serviciile de specialitate din cadrul instituției vor elibera certificate de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri la bugetul local atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice, însă doar pentru acele imobile sau mijloace de transport pentru care nu este necesară prelucrarea informatică a datelor patrimoniale.