Medicii de familie, reguli pentru testarea Covid decontată de casa de asigurări

Medicii de familie pot testa de Covid doar pacienții care se încadrează în metodologia stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică. Le trebuie și contract cu casa de asigurări de sănătate și vor primi 50 de lei pentru fiecare persoană testată.

Testarea se face în cabinetele medicale, iar informațiile privind persoanele testate sunt raportate în Corona Forms. În baza datelor transmise zilnic de CNAS referitoare la medicii de familie implicați, STS va transmite, fiecăruia dintre ei, un mesaj care va conține userul și parola de acces în Corona Forms. Medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea de vaccinare împotriva Covid pot face un act adițional pentru testarea cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană. Cei care nu sunt implicați în campania de vaccinare, dar vor să facă teste pot încheia contracte distincte cu CJAS.

Medicii de familie pot testa atât pacienți din lista proprie, cât și orice alte persoane, cu condiția ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puțin 48 de ore între două testări succesive. „Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (Covid-19), elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică”, a transmis CNAS.

„Pacienții cu comorbidități și cei cu formă medie de boală vor fi îndrumați către centrele de evaluare Covid-19. În plus, prin creșterea capacității de testare și identificarea rapidă a persoanelor infectate putem încetini sau opri transmiterea virusului”, afirmă ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, citat în comunicat.

Definițiile de caz

Potrivit INSP, poate fi testată într-un cabinet de medicină de familie orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome: tuse, febră, scurtarea respirației debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei (lipsă de gust / miros). La copiii cu vârsta până la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2.

Sunt considerate criterii epidemiologice cel puțin unul dintre următoarele: contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 10 zile anterioară datei debutului; rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 10 zile anterioară datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmată

Contactul direct este definit ca:

  • persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu Covid-19
  • persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de Covid-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor)
  • persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de Covid-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă)
  • persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de Covid-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute
  • persoană care s-a aflat în aceeași încăpere cu un caz de Covid-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m
  • persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu Covid-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu Covid-19, fără portul corect al echipamentului de protecție