Măștile nu vor fi obligatorii în centrul Timișoarei. Terasele se vor închide la ora 23

rata de infectare

Măștile de protecție sunt obligatorii în piețe, stații de transport în comun și zone de promenadă. Cu o excepție: centrul Timișoarei. Până după ridicarea stării de alertă nu se mai pot deschide târgurile și piețele de vechituri. Decizia a fost luată sâmbătă în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

CJSU Timiș s-a întrunit sâmbătă și a decis unde și când trebuie purtate măștile de protecție. Practic, ele devin obligatorii în toate zonele în care se poate crea aglomerație. Cu toate acestea, cea mai aglomerată zonă a Timișoarei este exceptată de la regulă.

Se vor închide la ora 23 toate terasele și sălile de jocuri de noroc. Până când starea de alertă va ridicată nu se vor mai deschide piețele de vechituri și târgurile. Piețele agroalimentare rămân însă deschise. Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție. Toate deciziile intră în vigoare la ora 19.

Iată integral decizia CSJU

Art. 1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețe, târguri, piețe de vechituri, zone de așteptare, stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, zonele de promenadă ale orașelor (cu excepția Pieței Victoria din Timișoara și centrul istoric al municipiului Timișoara), locuri de joacă din parcuri, grădini de vară, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, evenimente publice.
(2) Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.

Art. 2. Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport precum și copii cu vârsta mai mica de 5 ani.

Art. 3. (1) Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțării sociale.
(2) Operatorii economici care desfășoară aceste activități au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror activități care presupune interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.

Art. 4. Se interzice funcționarea operatorilor economici, (spații destinate jocurilor de noroc, terase, cluburi, baruri, și altele asemenea) în intervalul orar 23 – 6.

Art. 5. (1) Se interzice organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri până în la încetarea stării de alertă;
(2) Se exceptează de la art. 5 alin. 1 piețele agroalimentare. Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.

Art. 6. Pe perioada desfășurării evenimentele sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimentul, cu excepția prevăzută la art 2.

Art. 7. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică județului Timiș și alte instituții cu atribuții de control.

Art. 8. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștință comunității locale.
(3) Prevederile Hotărârii devin obligatorii începând cu data de 1 august 2020, începând cu ora 19, pe întreaga perioadă a stării de alertă.