Grupe de excelență la Politehnică, la facultățile cu cei mai mulți olimpici

Grupe de excelență

Cei mai buni „boboci” de la două dintre facultățile UPT vor face parte din grupe de excelență. Ei vor avea parte de pregătire suplimentară, inclusiv în zona de… gaming. Totul, pentru a le putea fi puse în valoare mai bine calitățile.

Universitatea Politehnica Timișoara se pregătește de o nouă premieră: formarea unor grupe de excelență, care să valorifice la maximum potențialul studenților. Acestea vor apărea la facultățile de Automatică și Calculatoare, respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, unde numărul de studenți admiși pe locuri de olimpici este cel mai mare.

Înscrierea în aceste grupe de excelență se va face pe bază de invitație, pentru studenții cu rezultate deosebite în liceu. Practic, tinerii vor participa la activități suplimentare, cu posibilitatea recunoașterii acestora la anumite discipline obligatorii, dar vor avea parte și de pregătire supervizată pentru participarea la concursuri. Activitățile pot fi cursuri de nivel avansat din zona algoritmicii (chiar și pentru zona de gaming), roboticii, inteligenței artificiale etc., proiecte semestriale complexe sau activități de cercetare din domenii de înaltă tehnologie.

Cursurile vor fi ținute de cadre didactice din universitate sau de invitați de la universități sau companii din țară și din străinătate. Studenții vor avea acces la burse suplimentare din veniturile proprii ale universității, la sprijinirea participării lor la concursurile universitare din țară și străinătate printr-un sistem de granturi dedicate.

La Automatică și Calculatoare și Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, admiterea se face prin concurs, cu probă de verificare a cunoștințelor la matematică sau probă online bazată pe portofoliu de realizări, se mai pot face înscrieri, atât online, cât și fizic, până în 16 iulie.