Se pregătește concursul național de directori de școli. Calendarul propus de minister

Ministerul Educației a pus în consultare publică, vineri, calendarul pentru concursul de directori de școli. Înscrierile încep peste trei săptămâni. Rezultatele finale vor fi publicate în octombrie.

directori de școli

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică metodologia pentru concursul de directori și directori adjuncți de școli, bibliografia și calendarul concursului.

Calendar concurs

 • 4 iunie – Dezbatere publică metodologie, anexe
 • 14 iunie – Emitere Ordin de ministru metodologie + anexe și publicare în MO + comisie națională
 • 15 iunie – Ministerul Educației transmite notă către ISJ-uri privind organizarea concursului, pentru identificarea și publicarea funcțiilor vacante
  Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
 • 18 iunie – Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)
 • 21-30 iunie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
 • 1-8 iulie – Evaluarea dosarelor de înscriere
 • 9 iulie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor. Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
 • 23 iulie – Repartizarea candidaților pe centre
 • 27 iulie – Desfășurarea probei scrise
  Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 27-28 iulie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 29-30 iulie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 30 iulie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 1- 10 septembrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează
 • 13-17 septembrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
 • 20-30 septembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 4 octombrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 11 octombrie-26 noiembrie – Desfășurarea probei de interviu
 • 6-8 decembrie – Validarea rezultatelor finale
 • 13-20 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (începând cu 10 ianuarie 2022)

Bibliografia de concurs și metodologia pot fi consultate aici.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat pentru a fi admis se numără: vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv; nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității”.