Vrei un masterat? UVT are 84 de programe, la 11 facultăți

uvt

Dacă ai decis că este vremea pentru masterat, poți începe să-ți pregătești dosarul de înscriere. Universitatea de Vest deschide în curând admiterea la cele 84 de programe de studii masterale, prin cele 11 facultăți din componență. Prima sesiune are loc chiar în această lună.

În luna iulie se desfășoară prima sesiune de admitere la master, pentru mai multe programe masterale organizate în cadrul facultăților UVT. Iată care sunt acestea:

Facultatea de Arte și Design
Admitere în perioada 11 – 22 iulie, pentru cele 12 programe masterale

 • Pictură – surse și resurse ale imaginii în pictura contemporană
 • Morfologia imaginii și experimentul în arta vizuală / Image morphology and visual artexperiment
 • Grafică publicitară și de carte
 • Sculptură – materie și concept
 • Foto Video
 • Design de produs
 • Design grafic – comunicare vizuală
 • Design inovativ integrat / Inovation based integrated design
 • Design textil – Design vestimentar
 • Design ceramicConservare – restaurare – Icoană. Pictură și restaurare
 • Istoria artei, patrimoniu, curatoriat

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Admitere în perioada 16 – 25 iulie, pentru cele 6 programe masterale

 • Chimie criminalistică
 • Chimie clinică și de laborator sanitar
 • Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor
 • Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului
 • Dezvoltare și amenajare turistică
 • Sisteme informatice geografice

Facultatea de Drept
Admitere în perioada 4 – 13 iulie, pentru cele 5 programe masterale

 • Dreptul afacerilor
 • Științe penale
 • Carieră judiciară
 • Dreptul Uniunii Europene/European Union Law
 • Contenciosul administrativ si fiscal

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
Admitere în perioada 9 – 15 iulie, pentru cele 20 programe masterale

 • Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității – IF
 • Sisteme informaționale pentru afaceri – IF
 • Auditul și managementul financiar al fondurilor europene – IF
 • Audit financiar – contabil – IF
 • Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor – IF
 • Studii europene și economia integrării – IF
 • Management și inteligență europeană – IF
 • Finanțe și strategii financiare ale companiilor – IF
 • Fiscalitate și consultanță fiscală – IF
 • Piețe financiare, bănci și asigurări – IF
 • International corporate finance (în limba engleză) – IF
 • Administrarea organizațiilor de afaceri – IF
 • Management of Business organizations (în limba engleză) – FR
 • Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri – IF
 • Le management des affaires en contexte europeen (în limba franceză)
 • Managementul resurselor umane – IF
 • Managementul strategic al organizațiilor. Dezvoltarea spațiului de afaceri – IF
 • Marketing și managementul vânzărilor – IF
 • Publicitate și promovarea vânzărilor – IF
 • Marketing strategic și marketing digital – IF

Facultatea de Fizică
Admitere în perioada 5-24 iulie, pentru cele 3 programe masterale

 • Astrophysics, elementary particles and computational physics
 • Fizică aplicată în medicină
 • Physics and Technology of Advanced Materials

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Admitere în perioada 15-23 iulie, pentru cele 9 programe masterale

 • Literatură și cultură – Contexte românești, contexte europene
 • Tendințe actuale în studiul limbii române
 • Germana în context european – Studii interdisciplinare și multiculturale
 • Teoria și practica traducerii (engleză și franceză)
 • Studii americane
 • Studii romanice: culturale și lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
 • Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat
 • Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile
 • Religie, cultură, societate

Facultatea de Matematică și Informatică
Admitere în perioada 7-16 iulie, pentru cele 8 programe masterale

 • Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor
 • Matematici financiare
 • Inteligență artificială și calcul distribuit
 • Artificial Intelligence and Distributed Computing (în limba engleză)
 • Inginerie software
 • Securitate cibernetică
 • Big Data – Data Science, Analytics and Technologies (în limba engleză)
 • Bioinformatică

Facultatea de Muzică și Teatru
Admitere în perioada 8-12 iulie, pentru cele 2 programe masterale

 • Stilistica Interpretării Muzicale
 • Artele spectacolului de teatru

Facultatea de Sociologie și Psihologie
Admitere în perioada 11-20 iulie, pentru cele 8 programe masterale

 • Practica asistenței sociale centrate pe valori
 • Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor
 • Organizational and Occupational Health Psychology
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
 • Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor
 • Economie socială
 • Management educațional si dezvoltare curriculară
 • Consiliere și integrare educațională

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Știinte ale Comunicării
Admitere în perioada 17-22 iulie, pentru cele 6 programe masterale

 • Politici Publice și Advocacy
 • Studii de Securitate Globală
 • Dezvoltare Internațională şi Administrarea Afacerilor Globale / International Development and
 • Management of Global Affairs (lb.engleză)
 • Consiliere şi Consultanţă Filosofică/ Philosophical Counselling and Consultancy (lb.engleză)
 • Comunicare și Mediere în Conflicte Sociale
 • Mass-media și Relații publice. Tehnici de redactare și de comunicare

About Post Author