Transportatorii și agricultorii din Timiș au ieșit și ei la protest / FOTO + VIDEO

agricultori

Transportatorii și agricultorii din Timiș au ieșit vineri la protest. Au plecat din mai multe puncte, pentru a ajunge pe centura Timișoarei, unde utilajele agricole, camioanele și autoturismele au mers cu viteză foarte mică.

Coloana protestatarilor de pe centura Timișoarei a numărat, în punctul maxim, în jur de 100 de utilaje agricole, camioane și autoturisme. Oamenii nu vor să meargă spre București, așa cum au făcut colegi din alte părți de țară, spun că nu sunt afiliați politic și au listă concretă de revendicări, strict legat de domeniul lor de activitate.

Nemulțumirile agricultorilor vizează, printre altele, subvențiile prea mici, prețurile mari la combustibil și îngrășăminte, dar și problema cerealelor din Ucraina.

La nivel național, protestele au început la mijlocul săptămânii. Transportatorii și agricultorii din unele zone au plecat spre București și au încercat, joi seară, să ajungă în Piața Victoriei, însă nu li s-a permis accesul.

Propunere revendicări

FINANȚARE-CREDITARE:

 • Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică și extindere la ultimii 3 ani la nivel național
 • Facilitarea creditarii în regim de urgență pentru fermierii care au o situație financiară dificilă din motive neinputabile lor, inclusiv cei care nu au procese-verbale de calamități, în 2023

APIA

 • Urgentarea plății integrale a subvențiilor către toți fermierii până la 1 februarie 2024
 • Plata subvențiilor către fermierii din eșantioanele de control care nu au probleme sau au fost remediate, în 7 zile lucrătoare
 • Realizare softului și plata ecoschemelor până la 1 martie 2024

CONSTRÂNGERI ȘI ECOCONDIȚIONALITĂȚI

 • GAEC 6, 7 și 8 – continuarea acordării derogărilor pentru 2024 și propunerea altor măsuri;
  Oferirea de alternative la produse de protecția plantelor raport eficiență/eficacitate înainte de a accepta eliminarea altor substanțe active
 • Reincluderea pădurilor realizate prin fosta măsură 8.1 la înverzire

Modificarea în regim de urgență a Ordonanței 195/2002 privind circulația pe drumurile publice:

 • introducerea tractoarelor agricole și forestiere în categoria vehiculelor lente
 • continuarea înregistrării la primărie a tractoarelor și celorlalte vehicule lente
 • exceptarea utilajelor și echipamente agricole folosite maximum 60 zile pe an în circulația pe drumurile publice, de la obligația realizării inspecției tehnice periodice

Crearea și aprobarea în regim de urgență a unei OUG/legi care să reglementeze arendarea terenurilor agricole pe termen lung, în condiții echilibrate

CONCURENȚĂ LOIALĂ ÎN PIAȚĂ

 • Interzicerea intrării/tranzitării României pentru mărfurile neconforme UE
 • Tehnologii de producție uniformizate de producție egale între produsele UE/NON UE (pe durata conflictului ruso-ucrainean, pentru țările riverane)
 • Stoparea tranzitului/importurile din țările care au transferat deja 150% din producția medie anuală de produse agricole, începând cu Republica Moldova
 • Introducerea sigiliilor electronice pe bază de GPS pentru toate produsele agricole și alimentare care intră în România;
 • Completarea OUG privind implementarea sistemului de autorizare la export al Ucrainei pentru produsele agricole cu origine Republica Moldova, să se extindă lista, inclusiv cu produsele derivate din produsele primare prevăzute în Anexa 1 la TFUE și acordarea licențelor de import doar după ce se termină stocul din țară sau plătind taxe vamale
 • Verificarea aplicării prevederilor Ordin ANAF 3477/2013, prin care în mod repetat se transportă și comercializează cantități mici de produse agricole de până la 300 euro (tranzit vamal personal ocazional). Ex: 600 kg tărâțe cu 0,2 bani, de către 2-3 persoane într-un mijloc de transport, se ajunge până la 1.800 kg pe transport

Interzicerea amplasării parcurilor fotovoltaice pe terenurile agricole arabile fertile (categoria de bonitate I-V), productive din amenajările de irigații existente sau prevăzute în PNI, implicit dacă prin rapoarte/cartări care declasifică clasele de fertilitate, se schimbă categoria de folosință etc

Urgentarea convergenței externe a subven/iilor acordate prin PAC la 100% până în 2028 și luarea tuturor măsurilor posibile pentru a avea un buget PAC post 2027 de minimum 1% din PIB-ul UE, iar dacă se pune problema integrării Ucrainei în UE, atunci este nevoie de 1,4% din PIB-ul UE, pentru a putea avea alimente de calitate la prețuri accesibile pentru consumatori;

România și UE să se opună aderării Ucrainei la UE până nu îndeplinește în integralitate condițiile pe toate sectoarele/capitolele sau să își asume dispariția politicii agricole comune și impactul economic asupra producătorilor/ cooperativelor agricole din Ro și statele noi

Legislație pentru perdele de protectie agroforestiere, pentru dezvoltarea soiurilor și hibrizilor toleranți la schimbările climatice, boli și dăunători, pentru implementarea și operaționalizarea Sistemului Național de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor în Agricultură

Îmbunătățirea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și legislației pentru bonitarea habitatelor naturale din Europa pentru determinarea efectivelor animalelor sălbatice optime și asigurarea densității pe suprafață corespunzătoare pentru animalele carnivore/omnivore mari (urs, lup, șacal, mistreț etc)

Îmbunătățirea aspectelor legislative, metodologice privind declararea și înregistrarea calamităților;

Acordarea subvențiilor aferente exploatării terenurile agricole care au de încasează mai mult de 5.000 euro, doar prin intermediul persoanelor juridice

Acordarea de subvenții aferente exploatării terenurile agricole doar pentru persoanele fizice care sunt membre în forme de asociative cu rol economic

TAXAREA INVERSĂ pe toate tranzacțiile

About Post Author