Primăria Timișoara caută secretar general. E al doilea concurs de când s-a pensionat Ioan Cojocari /UPDATE: Anunțul a dispărut de pe site

primăria timișoara

După patru ani și jumătate, PMT ar putea avea, în sfârșit, un secretar general care să-și ocupe postul prin concurs. Examenul e în februarie și include și o probă de limba engleză. UPDATE: Anunțul de concurs a dispărut între timp de pe siteul PMT.

Primarul Dominic Fritz anunța, în decembrie, că va fi organizat, la începutul anului 2021, concurs pentru postul de secretar general. Acesta este ocupat în regim interimar din august 2016. Atunci s-a pensionat Ioan Cojocari, care a stat în funcție 25 de ani.

Candidații trebuie să aibă studii universitare cu licență în științe juridice, administrative sau stiinte politice și studii universitare de master în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă. Vechimea cerută în specialitatea studiilor este de minimum șapte ani.

Dosarele de concurs trebuie să conțină formularul de înscriere; curriculum vitae, modelul comun european; copia actului de identitate; copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; copia adeverinţei care atestă starea de sănătate; cazierul judiciar; declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator.

Doar un concurs în patru ani și jumătate

Dosarele pot fi depuse până în 10 februarie, inclusiv. Proba scrisă va avea loc în 23 februarie, la ora 11. Ea va fi precedată de probe de cunoștințe de operare pe calculator, respectiv limba engleză. Toate detaliile legate de acest concurs se găsesc aici.

De la plecarea lui Cojocari a fost organizat un singur concurs pentru acest post. S-a întâmplat în octombrie 2017. S-au înscris atunci doi candidați. Unul era secretarul primăriei dintr-o comună din Botoșani, iar celălalt era mediator în orașul Brad. Ambii au fost declarați admiși la proba dosarelor. La proba scrisă însă, unul nu s-a prezentat, iar celălalt a „reușit” 13,2 puncte din 100 posibile. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să adune cel puțin 70 de puncte.