Cele 13 reguli ale lui Fritz. Angajații Primăriei Timișoara au primit lista cu obiectivele anului 2021

Transformare, reinventare, digitalizare, comunicare. Și proiectul Timișoara 2023. Primarul Dominic Fritz și-a anunțat subordonații care sunt obiectivele instituției pentru anul în curs. Totul, pentru ca, într-o zi, Primăria Timișoara să fie „cea mai performantă din țară”.

fritz

La patru luni și jumătate de când Dominic Fritz și-a preluat mandatul de primar, angajații instituției de pe CD Loga 1 au primit, vineri, un e-mail prin care sunt anunțați care este planul de bătaie pentru anul 2021. Fritz le transmite că a stabilit „obiectivele generale ale anului 2021, pentru Primărie și unitățile subordonate” și că „ aceste obiective răspund necesității de a ne transforma și reinventa, ca instituție, pentru a putea servi în cel mai bun mod comunitatea și a ne simplifica modul în care muncim”.

Fiecare funcționar din PMT trebuie să-și stabilească „obiectivele personale care vor sta la baza măsurării performanței individuale, la final de an 2021”.

„Punct de cotitură”

„Suntem în punctul de cotitură, în care toți trebuie să schimbăm perspectiva din care ne raportăm la rolul nostru și să înțelegem și să ne asumăm responsabilitățile față de cetățenii municipiului Timișoara. Vreau ca într-o zi să putem spune toți, cu mândrie, că lucrăm în Primăria cea mai performantă din țară (…) Sper că obiectivele stabilite ne vor ghida pe acest drum”, mai scrie primarul.

Obiectivele sunt legate de digitalizare, îmbunătățirea comunicării interne și externe, transparență, colaborare între departamente sau cu mediul de afaceri, dar și de stabilizarea situației financiare a PMT. La final, Dominic Fritz are și o notă în două puncte, care spune că „toate structurile trebuie în mod obligatoriu să dezvolte obiective specifice care să contribuie la atingerea obiectivelor generale menționate la punctele 1, 2 și 3 și în plus față de cele menționate la pct a), fiecare structură trebuie să se adreseze prin obiective specifice la cel puțin încă 5 din totalul obiectivelor generale”.

Obiective la PMT în 2021

1. Creșterea gradului de digitalizare – automatizarea proceselor interne, înlocuirea graduală a fluxurilor pe hârtie, cu fluxurile digitale, crearea unor baze de date integrate, securizate, interogabile și interoperabile de către toate structurile din UAT Timișoara

2. Profesionalizarea aparatului de specialitate și eficientizarea activităților – folosirea unor instrumente moderne de planificare și monitorizare, îmbunătățirea comunicării interne inter-departamentale, conlucrarea în echipe multi-disciplinare, reducerea timpilor de analiză și decizie prin implicarea tuturor actorilor interesați în etapele preliminare ale oricărui proiect / oricărei acțiuni

3. Creșterea gradului de transparență – comunicarea deschisă și sistematică a modului în care sunt cheltuiți banii publici (contracte, plăți, concursuri, activități etc.)

4. Așezarea comunității și cetățenilor în centrul interesului aparatului de specialitate – toate procesele desfășurate de Primărie și unitățile subordonate au ca finalitate asigurare promovării și apărării intereselor comunității, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, atitudinea față de cetățeni este una de sprijin, iar comunicarea cu aceștia trebuie să fie empatică, activitaea primăriei este mai strâns legată de cartiere

5. Profesionalizarea și sistematizarea comunicării externe – toți suntem responsabili pentru comunicarea rezultatelor muncii noastre către cetățeni și comunitate

6. Îmbunătățirea colaborării cu Consiliul Local – o mai bună pregătire și creșterea calității materialelor și referatelor prezentate, planificarea introducerii materialelor în discuții la CL

7. Îmbunătățirea comunicării și colaborării cu mediul de afaceri – definirea și implementarea cadrului pentru a crea un climat favorabil activităților de investiții și de inovare

8. Creșterea calității serviciilor publice asigurate de Primărie și de unitățile din subordine – sondaje de opinie administrate periodic, reproiectare procese pe baza datelor agregate din sondaje, implementarea celor mai bune practici în administrație din alte UAT-uri din țară sau din străinătate

9. Stabilizarea situației financiare a Primăriei și a unităților subordonate – identificarea de noi surse de venituri proprii, implementarea instrumentelor de analiză financiară pentru stabilizarea fluxurilor de numerar, respectarea graficelor de plăți convenite prin contracte și acorduri

10. Atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea municipiului și absorbția rapidă a acestora – semnarea de noi contracte, implementarea și ducerea la bun sfârșit a proiectelor începute, abordarea profesională a managementului proiectelor

11. Armonizarea și corelarea activităților și proiectelor care privesc dezvoltarea urbană și spațiul public – îmbunătățirea activității de urbanism, finalizare PUG, planificarea strategică, corelare proiecte de infrastructură cu proiecte de infrastructură verde

12. Accelerarea tranziției spre verde – toate proiectele trebuie să fie gândite prin prisma impactului asupra mediului înconjurător

13. Implicarea tuturor structurilor pentru succesul proiectului Capitala Culturală Europeană 2023 – promovarea proiectului ca activitate transversală și pregătirea anului 2023 prin prisma tututor domeniilor de activitate a primăriei

Fritz, despre „măsuri preventive și corective”

De îndeplinirea acestor obiective va depinde evaluarea angajaților. „Conducerea entității publice va dispune evaluarea periodică a performanțelor, va constata eventualele abateri de la obiective și va lua măsurile preventive și corective ce se impun”, explică Fritz.

Primarul pare nemulțumit de felul în care diversele structuri din subordinea sa și-au făcut rapoartele de activitate pe 2020, așa că a decis să le ofere oamenilor și niște explicații. Potrivit acestuia, cei din instituție „au confundat activitățile cu obiectivele specifice, iar la structurile subordonate s-a constatat că obiectivele generale sunt confundate cu cele specifice”. Au fost probleme, spune Dominic Fritz, și cu indicatorii de performanță și unele proceduri.

„Activitățile sunt totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat. Pentru procedurile și activitățile declarate procedurile va exista o documentație adecvată, iar șefii structurilor se vor asigura că operațiunile sunt consemnate în proceduri documentate (…) Biroul Managementul Calității va centraliza obiectivele specifice / indicatori de performanță / activitățile și va urmări aducerea lor la îndeplinire”, notează edilul șef.